<
Upozorňujeme kupující, že vzhledem k ruční výrobě se mohou jednotlivé kusy výrobků od vzoru lišit.

Greenwashing, když není všechno „zelené“ udržitelné

Ohleduplný způsob žití zažívá velký boom. Poctivě doma třídíte, přemýšlíte zda všechno to co byste si chtěli koupit potřebujete, zkoumáte cedulky, složení...
Všichni ale nejsou tak poctiví jako vy! 

JEN GESTA NESTAČÍ!

Pojem greenwashing poprvé použil v 80. letech 20. století americký novinář Jay Westerveld. Označil tak chování hotelů, které dávali hostům možnost volby, jak často jim budou měněny ručníky. Hotely využily zájmu o životní prostředí spíše k tomu aby ušetřily za praní, než aby pomohly planetě… Nic jiného, než vystavení cedulky v koupelně, pro její záchranu většinou nepodnikaly. Mimochodem tento „trik“ se využívá dodnes.

3052102-inline-i-1-consumers-see-through-hotels-cynical-greenwashing-attempts

Co vše je greenwashing:

1) Skrytý kompromis – Tvrzení, že je produkt šetrný k životnímu prostředí, na základě jedné nebo několika málo vlastností, např. nízké spotřeby, když celkově převažují negativa, spočívající např. v nešetrném výrobním procesu.

2) Chybějících důkazy – Tvrzení bez snadno dostupných důkazů nebo bez ověření nezávislým subjektem.

3) Vágnost – Tvrzení jako „ekologický“, „zelený“ či „přátelský k životnímu prostředí“.

4) Irelevantnost – Klidně i pravdivá tvrzení, která ale nejsou pro rozhodování spotřebitelů relevantní, např. „bez látky X“, kdy použití látky X je zakázáno zákonem.

5) Menší zlo – Tvrzení, která mohou být pravdivá v rámci kategorie, ale odvádějí pozornost od negativních dopadů celé kategorie, např. cigarety z „biotabáku“.

6) Lhaní – Kupříkladu používání známých ekoznaček či označení jako „bio“, aniž by výrobek získal potřebnou certifikaci.

7) Uctívání falešných značek – Používání vlastních značení, která se tváří jako udělená nezávislou organizaci, ačkoli ve skutečnosti nejsou.

zdroj: udrzitelnymarketing.cz

visu2-pauline_1

VYTISKNĚTE TO ZELENĚ, POUŽIJTE SLOVA BIO, ORGANICKÉ A UDRŽITELNĚ...

Příště až uvidíte krásný obal s přírodním motivem, výzvu oděvního řetězce ke sběru starého oblečení, udržitelné věci za babku… zamyslete se, jak jistá značka funguje, jaká je asi tak cena vstupních materiálů, jak a odkud se tu všechny ty věci vzaly… Jestli to na vás jenom někdo nehraje.

hmconscious